ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА

Спечели награди с Costa Coffee и LIDL”

 

ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА

 1. Промоцията “Спечели награди с Costa Coffee и LIDL” наричана по-нататък Промоцията, се организира и провежда от „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България” АД, София, ул. „Рачо Петков Казанджията“ № 8, наричанo по-нататък Организатор. Промоцията протича с помощта на рекламна агенция “Локалс” ООД, ЕИК: 204901147, гр. София, ул. „Николай Хайтов“ №3А, наричано по-нататък “Партньор”.

ЧАСТ 2. ОБЩИ УСЛОВИЯ

2.1. Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Промоцията, наречени Официални правила.

2.2. Официалните правила се публикуват на сайтa https://promo.bg.costacoffee.com/ и ще бъдат достъпни за целия период на продължителност на Промоцията. Повече информация може да бъде получена на телефон 0800 12345 (безплатна линия), всеки работен ден от 08:00 до 17:00 часа.

2.3. Организаторът си запазва правото да променя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след публикуването им на сайта https://promo.bg.costacoffee.com/ .

2.4. С участието си в Промоцията, участниците се обвързват с тези Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковетe на Промоцията.

2.5. Всички участници, опитали да нарушат правилата на Промоцията, прилагайки техники и/или технологии, които променят механизма на Промоцията, ще бъдат автоматично дисквалифицирани.

ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

 

Промоцията “Спечели награди с Costa Coffee и LIDL” се организира и провежда на територията на Република България, а участващи търговски обекти са всички търговски обекти на Лидл България ЕООД & Ко КД (“Участващи обекти“).

 

ЧАСТ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

4.1. В кампанията има право да участва:

 1. Всяко дееспособно физическо лице
 2. Навършило 18 годишна възраст
 3. Живеещо на територията на Република България
 4. Регистрирано за Промоцията на https://promo.bg.costacoffee.com/ със следните данни: две имена, имейл адрес и телефон
 5. Закупило Участващ/и продукт/и на минимална стойност 12 лв. в една касова бележка от магазини LIDL и съгласно изискванията на тези правила, на територията на България, в Периода на Промоцията и споделило през регистрацията си в Промоцията на  https://promo.bg.costacoffee.com/ снимка и номер на касова бележка, отговаряща на Изискванията за касова бележка посочени в ЧАСТ 8.

4.2. В Промоцията не могат за участват служителите на Организатора, „Кока-Кола България“ ЕООД, „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД, „Кока-Кола Хеленик Бизнес Сървисиз Организейшън“ ЕООД, „Кока-Кола Хеленик Ай Ти Сързвисиз“ ЕООД, рекламните агенции, свързани с Кампанията, както и членове на семействата на всички посочени по-горе лица (деца, родители и съпрузи).

ЧАСТ 5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА

Промоцията стартира от 00:01 ч. на 09.03.2023 г. и продължава до 23:59 ч. на 05.04.2023г или до изчерпване на наградите, което настъпи по-рано.  За избягване на всяко съмнение, след 23:59 ч. на 05.04.2023г или изчерпване на наградите, което настъпи по-рано, регистриране и участие в Промоцията няма да бъде възможно, Организаторът няма да има задължение за включване в промоционалната игра, отчитане на касови бележки и предоставяне на възможност за печалба на  награди.

ЧАСТ 6. УЧАСТВАЩИ ПРОДУКТИ

6.1. Участващи са всички изброени по-долу продукти с търговска марка COSTA, разпространявани в магазинната мрежа LIDL (Лидл България ЕООД & Ко КД) – (наричани „Участващи продукти“), а именно:

 • 200 гр. Costa coffee мляно Signature Medium
 • 200 гр. Costa coffee мляно Signature Dark
 • 200 гр. Costa coffee мляно The Bright Blend
 • 200 гр. Costa coffee мляно Crema
 • 1кг. Costa coffee Signature Medium зърна
 • 1кг. Costa coffee Signature Dark зърна
 • 1кг. Costa coffee Crema зърна
 • Кутия Costa coffee Еспресо Долче Густо капсули 16 бр,
 • Кутия Costa coffee Лате Долче Густо капсули 16 бр,
 • Кутия Costa coffee Капучино Долче Густо капсули 16 бр,

 

ЧАСТ 7. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

 

7.1. Наградите, които могат да бъдат спечелени при участие в Промоцията, са следните:

/Вид и брой награди/:

 • 3 броя – Ваучер за спа почивка и винен тур в хотел „Чукара“ , гр. Трявна за двама, включващ: 2 нощувки за двама на база нощувка в една двойна делукс стая, две закуски, един винен тур за двама и по един арома масаж на човек.
 • 133 броя – Ваучер за пазаруване в LIDL на стойност 30 лв.

Наградата „Ваучер за спа почивка и винен тур в хотел „Чукара“, гр. Трявна за двама” важи за печелившия и избран от него придружител, и двамата следва да са над 18 години, има валидност от 6 месеца, считано от 05.04.2023г., важи за уикенд  и може да се ползва в зависимост от наличните свободни стаи и уикенди от страна на хотела, след предварителна резервация. Наградата включва 2 нощувки за двама в една двойна делукс стая на база нощувка +закуска, един винен тур за двама, и по един масаж за всеки от двамата. В наградата „Ваучер за спа почивка и винен тур в хотел „Чукара“ не са включени и не се покриват лични, транспортни и всякакви други разходи, които не са изрично упоменати по-горе.

Наградата „Ваучер за пазаруване в LIDL на стойност 30 лв“, – ваучерът може да се  използва във всички магазини на Lidl в България без ограничения за броя пазарувания до изчерпване на сумата или до изтичане на валидността му. Ваучерът е валиден за срок от 12 месеца считано от началото на месеца след датата на активиране (датата, в която ваучерът бива изпратен към печелившия участник). При изтичане на срока на валидност, Ваучерът не може да се използва за покупка, повторно активиране или връщане на неизползвания остатък. Ваучерът не може да се осребрява в пари. В случай, че балансът по Ваучера достигне нулева стойност преди изтичане на срока по предходното изречение, то ваучерът се престава да бъде валиден.

7.2. Не се допуска замяна на спечелената награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

7.3. Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни.

7.4. Тук посочената награда „Ваучер за спа почивка и винен тур в хотел „Чукара““ е с пазарна стойност над 100 лева без ДДС и спечелилите участници следва да се информират за данъчните задължения, описани в чл. 9.5. от настоящите правила.

ЧАСТ 8. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА

8.1. Всеки потребител, който отговаря на изискванията за участие съгласно част 4 и на останалите изисквания от тези правила, може да участва в Промоцията “ Спечели награди с Costa Coffee и LIDL” за спечелване на някоя за изброените в част 7 награди, при  условие че изпълни всички посочени по-долу условия, а именно:

8.1.1. Закупи Участващ продукт или продукти (посочени в част 6 по-горе) от Участващ обект (магазини LIDL), в периода на Промоцията, посочен в част 5.1 по-горе, с касова бележка, издадена съобразно българското законодателство от магазини LIDL, като в една касова бележка, закупените Участващи продукти следва да са на стойност минимум 12 лв;

8.1.2. Регистрира касова бележка по т. 8.1.1. с покупката си на адрес https://promo.bg.costacoffee.com/ в периода на Промоцията, посочен в част 5 по-горе, със следните данни:

 • Три имена, телефонен номер и електронен (имейл) адрес, на които Партньорът и/или Организаторът да се свърже с участника; Тези данни ще бъдат използвани за цели, както следва: за участие в Промоцията и за идентифициране на участника при изпращането или предоставянето му на спечелена от него награда в промоцията, включително обявяване на сайта на имената на спечелилите и предоставяне на информацията на Партньора и куриер. Всички предоставени от участниците лични данни са защитени съгласно изискванията на ЗЗЛД и ОРЗД – за повече информация, моля вижте Част 14 от настоящите правила.
 • Снимка на уникална, нерегистрирана до момента в Промоцията касова бележка, от която да са видни датата и номера ѝ (датата на покупката на Участващ продукт следва да е в периода на Промоцията), участващият продукт и че отговаря на условията по т.8.1.1.; Касови бележки, от които не е ясен участващият продукт, а са с обозначение например “артикул 1”, “артикул 2” и т.н. няма да бъдат допускани за участие.
 • Номер на касовата бележка, чиято снимка е регистрирана съгласно посоченото по-горе;

Снимката на касовата бележка трябва да бъде във формат jpg, .jpeg или .png и в размер до 4,5 MB. Снимката трябва да бъде с видими в нея Участващи продукти, обект, дата, номер на касова бележка, QR код, и същата да е четима. Кодът на касовата бележка може да бъде регистриран само веднъж и дава право на едно участие. Регистрираният код трябва да съвпада с кода на касовата бележка, предоставена от участника при регистрацията.

Една и съща касова бележка (касова бележка с един и същ номер) може да бъде използвана само веднъж за регистрация за целите на настоящата Промоция, независимо от броя и вида Участващи продукти, които фигурират в нея и колко пъти е достигната минималната сума за участие;

С една уникална регистрация с една касова бележка може да се спечели само една награда.

8.1.3. За спечелване на някоя от наградите по т. 7.1., в периода на Промоцията, след всяка регистрация по точка 8.1.2, се появява онлайн скреч поле на платформата https://promo.bg.costacoffee.com/. Участникът следва да изтрие полето, за да разбере дали и какво печели. В случай че на изтритото скреч поле е отбелязано, че печели, там се изписва и награда. След изписване на награда в изтрито скреч поле, Организаторът пристъпва към извършване на ръчна поверка на регистрацията, вкл. регистрираната касова бележка, с цел установяване дали същата съответства на тези правила и условията за предоставяне на наградата. Участникът получава и информативен имейл за това след изтриване на скреч полето.

Важно! В рамките на 5 работни дни след изтриване на скреч полето, на което е отбелязана награда (и получаването на информативния имейл след изтриване на скреч полето), Пaртньорът или Организаторът извършват проверка дали е налице уникална и валидна регистрация, направена в съответствие с тези правила, вкл. чл. 8.1.2. по-горе чрез която е разкрито скреч полето с отбелязана съответната награда и дали са спазени настоящите правила за спечелване на наградата. В случай че проверката установи уникална и валидна регистрация и съответствие с тези правила, Партньорът или Организаторът изпращат, в срока по предходното изречение, на участника, на имейла посочен от него при регистрацията, потвърдителен имейл за спечелената награда.

В случай че потвърдителен имейл не е изпратен към участника в този срок, се счита, че регистрацията не отговаря на условие по тези правила и участникът губи правото си на награда. В този случай участник с непечеливша регистрация получава имейл, който го информира за несъответствието на неговата регистрация с настоящите официални правила и в този случай награда не се предоставя.

В случай че спечелената награда е потвърдена с потвърдителен имейл, описан в предходния параграф, участникът следва да предостави на Партньора/ Организатора адрес и телефон/ данни за доставка, както и да направи други уточнения, ако са указани от Организатора или Партньора. В случай че участникът не направи това в срок до 5 работни дни от потвърдителния мейл по предходния параграф, се счита, че участникът се отказва от наградата и губи правото си да я получи.

Организаторът не носи отговорност, ако спечелил участник е пропуснал да забележи потвърдителния имейл за спечелена награда и/или по невнимание не е предоставил адрес и телефон/ уточнения и данни за доставка и/или е направил техническа (правописна) грешка при въвеждането им и по тази причина връзка с участника и/или доставка не е била възможна или не е бил намерен на посочения адрес и/или е пропуснал да отговори на потвърдителния мейл в срока по предходния параграф.

8.1.4. За уникална и валидна регистрация по смисъла на тази Промоция се счита всяка регистрация с коректно въведени данни по т.8.1.2. и с уникална, нерегистрирана до момента касова бележка, удостоверяваща покупката на Участващ продукт/и, отговарящи на условията по тези правила. С една касова бележка може да се участва в Промоцията само веднъж, и може да се спечели само една награда, независимо от броя или колко пъти е достигната минималната стойност за участие със закупените Участващи продукти, присъстващи в нея.

8.1.5. Забранено е използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят регистрации „автоматично” вместо участниците и други подобни злоупотреби, в това число създаване и сторниране на касови бележки от служители в търговски обекти, използване на „дубликати“ или „копие“ на касови бележки.

8.1.6. Всеки участник, който се опита да наруши или наруши правилата на активността, ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора и наградата няма да се предоставя.

Нарушение включва и действия за:

а) използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в активността;

б) всяко друго действие, което променя механизма за участие в активността или увеличава шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите Правила.

в) използването на Касова бележка „Дубликат“ или „Копие“, или други терминологии, касаещи дубликирането на касовата бележка.

Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, като Организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на опит за нарушаване или реално нарушение на правилата на активността. Проверка за злоупотреба ще бъде извършвана по всяко време, включително след свързването със спечелилите, както и при доставка.

8.2. Всеки потребител може да участва с неограничен брой регистрации, в случай че всяка отделна негова регистрация е уникална и отговаря на тези Официалните правила на Промоцията.

ЧАСТ  9.  ПРОЦЕДУРА ЗА ОБЯВЯВАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

 

9.1. Наградите се предоставят на участници, отговарящи на и изпълнили условията на настоящите правила за участие в Промоцията, и които са получили потвърдителен имейл съгласно описаното по-горе, в срок са предоставили данни за доставка и при изпълнение на останалите условия в тези правила.

9.2. Представител на Партньора ще се свърже с всеки от печелившите на предоставената от тях електронна поща или телефон, с цел да информира участникът, че трябва да подаде данни за доставка на наградата, а участникът следва да подаде данните за доставка в срок до 5 работни дни, след като представител на Партньора се е свързал с него.  В случай че представител на Партньора или Организатора не е могъл да се свърже с печеливш и/или печелившият участник не предостави данни за доставка в посочения в предходното изречение срок, или предостави непълни или неточни такива, това ще се счита за отказ на печелившия за получаване на наградата, съответно такава не се предоставя.

9.3. Наградите по т. 7.1. ще бъдат доставени по куриер в срок до 30 дни от изтегляне на печелившите, тяхното валидиране, получаване на потвърдителен мейл, съгласно посоченото по-горе и свързване с тях, но не по- късно от 30 дни от края на промоционалната активност, при условие, че участникът е предоставил съответните данни в срок и е намерен на адрес.

9.4.  Представител на куриерска фирма ще се свърже с печелившите преди доставката на самата награда. Като условие за получаване на наградата, печелившият участник следва да удостовери самоличността и възрастта си с представяне за справка на лична карта. Предаването на наградата може да се удостовери по подходящ начин. В случай че представител на куриера не е могъл да се свърже с печеливш и/или не може да го открие на адрес, за да му даде наградата/наградите, във всички случаи в срок до 7 дни от известяване от куриерската фирма, това ще се счита за отказ на печелившия за получаване на наградата, съответно такава не се предоставя. Награда не се предоставя и в случай, че се установи, че получателят не е лицето, посочено в регистрацията или не отговаря на условие по тези правила. Организаторът не е задължен да я предостави на друг участник, отговарящ на условията.

9.5.  Приемайки награди с пазарна стойност над 100 лева без ДДС, печелившите се считат за уведомени, че по смисъла на чл.65, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗЗДФЛ) и всички свързани условия в същия закон Организаторът има задължението да декларира спечелената награда пред Национална агенция по приходите за съответния период.

В тази връзка, в деня на реалното получаване на наградата, печелившият подписва протокол/декларация, съдържащ/а пълната информация относно самоличността му (Три имена, ЕГН) и удостоверяващ/а, че наградата му е връчена от Организатора или представител на Организатора. За да получи наградата, печелившият трябва заедно с протокола, да представи личната карта за сверяване на самоличността и възрастта си, като личната карта веднага му се връща. Тези данни ще бъдат използвани  само и единствено с цел, както следва: за идентифициране на спечелилия при изпращането или предоставянето на спечелената от него награда в кампанията и във връзка с това информация за спечелилите ще бъде представена на Партньора и на куриерската фирма, доставяща наградите, както и подаване на информация към съответните държавни органи за предоставената награда, когато е приложимо. Организаторът съхранява данните за срока, изискуем от българското законодателство.

9.6. Спечелилите са задължени да си сътрудничат с Организатора по всички въпроси, свързани с получаването на наградата и пoдписване на съответните документи в тази връзка. Ако спечелил не изпълни задълженията си, отнасящи се до това сътрудничество, и по този начин възпрепятства постигането на съгласие за приемането и доставянето на наградата, това се считат за обстоятелства, в които Организаторът не носи отговорност.

9.8. До връчването на наградите, Организаторът си запазва правото да дисквалифицира участник, който не отговаря на условията и правилата, изложени в настоящия документ. Организаторът не носи отговорност, ако участникът не успее да предостави информация, която се изисква от него (участника). Организаторът си запазва правото да дисквалифицира, по всяко време, участници, които не спазват гореописаните правила и условия.

9.9. Организаторът не е длъжен да предостави неполучените награди на друг участник.

ЧАСТ 10.  ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАСОВИТЕ БЕЛЕЖКИ

10.1. Организаторът на Промоцията не отговаря и няма да бъде привличан като страна по съдебни дела  и спорове за собственост върху касови бележки.

10.2. Споровете, свързани с правото на собственост върху касови бележки, не засягат и не опорочават предоставянето от Организатора на награда на участника, учaствал в Промоцията,   спазвайки настоящите официални правила.

10.3. Организаторът на Промоцията не е длъжен да води кореспонденция по повод претенции, породени от регистрация на касова бележка след изтичане срока на Промоцията или други подобни поводи.

ЧАСТ 11. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

 • Организаторът на Промоцията и Партньорът не се задължават да водят кореспонденция за непечеливши претенции или по други подобни поводи.
 • Организаторът на Промоцията и Партньорът не се задължават да водят кореспонденция по повод претенции, породени от регистрация на касова бележка след изтичане срока на Промоцията или други подобни поводи.
 • Организаторът и Партньорът не носят отговорност за забавяне в доставката на награди, причинено от забавяне на доставчици на куриерски услуги.
 • Организаторът не носи отговорност за дефект на награда, както и за каквато и да била вреда, причинена от някоя от наградите, посочени в част 7. от официалните правила.
 • Организаторът няма да носи отговорност и не е длъжен да предостави награди, предявени извън посочените в тези правила срокове и количества.
 • Организаторът не носи отговорност за неполучени награди, поради непредставен или предоставен грешен или непълен адрес, телефон или имейл за връзка от участника.

ЧАСТ 12. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

12.1. Организаторът има неотменимо право да прекрати Промоцията по всяко време, обявявайки това в настоящите Официални правила, в случай, че констатира злоупотреба или масово нарушаване на правилата, при възникване на форсмажорни обстоятелства или по други обективни причини. В случай на злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на Официалните правила от участник, Организаторът има право да го дисквалифицира. Не се допуска връщане на закупен продукт и на участниците не се дължи компенсация.

12.2. При приключване на промоционалния период спрямо т.5.1.

ЧАСТ 13. СПОРОВЕ

Евентуално възникнали спорове между Организатора на промоцията и участници в нея се решават чрез преговори или в краен случай, при невъзможност да се постигне съгласие, чрез намесата на компетентните органи.

ЧАСТ 14. ПУБЛИЧНОСТ. ЛИЧНИ ДАННИ

 

14.1. С участието в тази Промоция участниците разбират, че настоящите Официални правила имат силата на сключен договор между всеки участник и Организатора  и приемат изцяло условията за участие в Промоцията,  правилата за определяне на печеливши, предоставяне на награди и други, описани по-горе. Във всеки един момент всеки Участник може да прекрати участието си в Промоцията като изпрати имейл на имейл адрес: costacoffee@locals.bg от имейл адреса с който е направена регистрацията за участие в промоция, с който да заяви желаето си да прекрати договора между него/нея и Организатора и участието си в Промицията и желанието си да бъдат заличени направените от него до момента регистрации за участие в Промоцията и цялата си активност в  сайта https://promo.bg.costacoffee.com/ , както и губи правото си да участва в Промоцията и възможността да спечели.

При неприемане на Официалните правила, Организаторът не може да предостави, описаните тук услуги/възможности/награди.

14.2. С участието в тази Промоция участниците декларират, че са информирани за правата си съгласно изискванията на Общия регламент  за защита на данните (ОРЗД/ GDPR), а именно:

 • Право да получите информация относно обработването на личните данни и копие от обработваните данни;
 • Право да изискате коригирането на неточни данни или допълване на непълни;
 • Право да изисквате изтриването на лични данни и, в случай че личните данни са били оповестени публично, на информацията към други администратори на лични данни относно искане за заличаване;
 • Право да се иска ограничаването на обработката на лични данни;
 • Право да получавате лични данни, отнасящи се до субекта на данните, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и да изисквате предаването на тези данни на друг администратор;
 • Право да възразите срещу обработката на данни, за да бъде тя спряна;
 • Право да оттеглите даденото съгласие по всяко време, за да спрете обработката на данни, което е основано на Вашето съгласие. Оттеглянето няма да засегне законосъобразността на обработката, основаваща се на съгласието преди оттеглянето;
 • Право да подадете жалба в надзорен орган, ако считате, че обработването на данни представлява нарушение на ОРЗД.

За повече информация относно защитата на личните данни  моля посетете https://bg.coca-colahellenic.com  и се запознайте с политиката за поверителност на ККХБКБ.

Също да се обърнете към Длъжностното лице по защита на данните на групата Кока- Кола Хеленик – Насос Стилианос.

14.3. При спечелване на награда, на печелившите е известно, че техните имена, адрес, телефон или други лични данни биха могли да бъдат използвани от Организатора в печатни издания и публикувани в интернет материали, в социални мрежи. В допълнение на предходното, печелившите  декларират, че им е известно, че във връзка с предоставянето на наградите, Организаторът или оторизирани от него лица да ги търсят  ще се свържат с тях на предоставен от тях телефон за контакт по време и във връзка с Промоцията, а също и в период от 1 година след края й.