ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА НАЦИОНАЛНА ПОТРЕБИТЕЛСКА ПРОМОЦИЯТА

„Започни деня с една от 222 награди, започни деня с Costa Coffee”

 

 

ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА

 

 1. Националната потребителска промоция „Започни деня с една от 222 награди, започни деня с Costa Coffeeнаричана по-нататък Промоцията, се организира и провежда от „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България” АД, София, ул. „Рачо Петков Казанджията“ № 8, наричанo по-нататък Организатор. Промоцията протича с помощта на рекламна агенция “Локалс” ООД, ЕИК: 204901147, гр. София, ул. „Николай Хайтов“ №3А, наричано по-нататък “Партньор”.

 

ЧАСТ 2. ОБЩИ УСЛОВИЯ

 

2.1. Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Промоцията, наречени Официални правила.

2.2. Официалните правила се публикуват на сайтa https://promo.bg.costacoffee.com/ и ще бъдат достъпни за целия период на Промоцията. Повече информация може да бъде получена на телефон 0800 12345 (безплатна линия), всеки работен ден от 08:00 до 17:00 часа.

2.3. Организаторът си запазва правото да променя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след публикуването им на сайта https://promo.bg.costacoffee.com/

2.4. С участието си в Промоцията, участниците се обвързват с тези Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковетe на Промоцията.

2.5. Всички участници, опитали да нарушат правилата на Промоцията, прилагайки техники и/или технологии, които променят механизма на Промоцията, ще бъдат автоматично дисквалифицирани.

 

ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

 

3.1. Промоцията „Започни деня с една от 222 награди, започни деня с Costa Coffeeсе организира и провежда на територията на Република България.

 

ЧАСТ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

 

4.1. В Промоцията имат право да участват всички физически лица, навършили 18 год., живеещи на територията на Република България, с изключение на служителите на „Кока-Кола България“ ЕООД, „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД, „Кока-Кола Хеленик Бизнес Сървисиз Организейшън“ ЕООД, „Кока-Кола Хеленик Ай Ти Сързвисиз“ ЕООД, рекламните агенции, свързани с Промоцията, както и членове на семействата на всички посочени по-горе лица (деца, родители и съпрузи).

 

ЧАСТ 5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА

 

5.1. За участие в разпределението на нарадите по т. 7.1., Промоцията стартира от 00:00 ч. на 15.09.2022 г. и продължава до 23:59 ч. на 13.11.2022г или до изчерпване на наградите, което настъпи по-рано.  За избягване на всяко съмнение, след 23:59 ч. на 13.11.2022г или изчeрпване на наградите, което настъпи по-рано, регистриране и участие в Промоцията няма да бъде възможно, Организаторът няма да има задължение за включване в промоционалната игра, отчитане на касови бележки и предоставяне на възможност за печалба на  награди.

 

5.2. За участие в разпределението на нарадите по т. 7.2., Промоцията стартира от 00:00 ч. на 15.09.2022 г. и продължава до 23:59 ч. на 13.11.2022г , а тегленето на наградите по т. 7.2. се извършва  на 15.11.2022г.

 

ЧАСТ 6. УЧАСТВАЩИ ПРОДУКТИ

 

6.1. За участие в Промоцията с възможност за спечелване на награда по част 7, точка 7.1., Участващи са всички изброени по-долу продукти с търговска марка COSTA, разпространявани в магазинни в България и предназначение за приготвяне на кафе-напитки у дома (Касови бележки с включен закупен готов продукт Cоsta Coffee от заведение/магазин няма да бъдат зачитани), а именно (“Участващи продукти”):

 

 • 200 гр. Costa coffee мляно Signature Medium,
 • 200 гр. Costa coffee мляно Signature Dark,
 • 200 гр. Costa coffee мляно The Bright Blend,
 • 200 гр. Costa coffee мляно Crema Blend
 • 1кг. Costa coffee Signature Medium зърна,
 • 1кг. Costa coffee Signature Dark зърна,
 • 1кг. Costa coffee Crema зърна,
 • 1кг. Costa coffee The Bright Blend зърна,
 • Кутия Costa coffee Espresso съвместими с Dolce Gusto капсули 16 бр,
 • Кутия Costa coffee Latte съвместими с Dolce Gusto капсули 16 бр,
 • Кутия Costa coffee Cappuccino съвместими с Dolce Gusto капсули 16 бр,
 • Кутия Costa coffee Signature Blend съвместими с Nespresso капсули 10 бр,
 • Кутия Costa coffee Warming Blend съвместими с Nespresso капсули 10 бр,
 • Кутия Costa coffee Colombia 100% Arabica съвместими с Nespresso капсули 10 бр,
 • Кутия Costa coffee Bright Blend 100% Arabica съвместими с Nespresso капсули 10 бр.

 

ЧАСТ 7. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

 

7.1. Наградите, които могат да бъдат спечелени при участие в Промоцията с регистрация на касова бележка за закупени Участващи продукти на стойност поне 10 лева в една касова бележка от Участници, които отговарят на изискванията на тези правила и са изпълнили и условията съгласно ЧАСТ 8. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ ЗА НАГРАДИ ОТ ТОЧКА 7.1. , са следните:

/Вид и брой награди/:

7.1.1. Подаръчен ваучер (GiftCard) на стойност 200лв – 5 броя

7.1.2. Преносима машина за еспресо Wacaco Minipresso NS – 12 броя

7.1.3. Bialetti ел. уред за млечна пяна – 10 броя

7.1.4. Брандирана кафемелачка с лого Costa Coffee – Bialetti – 95 броя

7.1.5. Брандирана кафеварка с лого Costa Coffee – Bialetti – 100 броя

 

7.2. Общ брой на наградите, които ще бъдат изтеглени чрез томбола на случаен принцип след края на Промоцията, съгласно описанто в ЧАСТ 9. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ ЗА НАГРАДА ОТ ТОЧКА 7.2. по-долу, като за участие в разпределението на тази награда не се изисква покупка на Участващ продукт:

 • 1 брой награда – комплект Кафемашина Nespresso “Latissima One Silky White” и 222 броя Кутия Costa Coffee съвместими с Nespresso капсули. (един брой кутия Кутия Costa Coffee съвместими с Nespresso капсули съдържа 10 броя капсули)

Участници в томболата за награда по точка 7.2. ще бъдат всички потребители отговарящи на условията на настоящите Официални правила и изпълнили и условията в ЧАСТ 9. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ ЗА НАГРАДА ОТ ТОЧКА 7.2.

 

7.3. Не се допуска замяна на спечелената награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

 

7.4. Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни.

 

7.5. Тук посочените награди GiftCard на стойност 200лв, Bialetti ел. уред за млечна пяна,  Преносима машина за еспресо Wacaco и Награда от точка 7.2. са с пазарна стойност над 100 лева без ДДС и спечелилите участници следва да се информират за данъчните задължения, описани в чл. 10.7. от настоящите правила.

 

7.6. Наградата подаръчен ваучер – GiftCard на стойност  200 лв, описана в тази т. 7.1. представлява предплатена, непрезареждаема карта, която, след активирането й от картодържателя, може да бъде използвана навсякъде, където се приемат плащания с Mastercard и VISA. С GiftCard може да се плаща на ПОС терминал или в Интернет, но е затворена е за използване, т.е. не може да се използва на АТМ. Няма такси при ползване на GiftCard в рамките на 6 месеца от датата на нейното издаване, след което се удържа такса, съгласно актуалната тарифа, информация за която може да бъде намерена на https://www.giftcards.eu/bg/home. Плащането с GiftCard е защитено с ПИН код, избран от картодържателя, след получаване и активиране на картата. Инструкции за активирането на GiftCard ще бъдат изпратени заедно с нея. Валидността на картата е две години, считано от септември месец 2022г., като конкретният срок на валидност е изписан на лицевата ѝ страна.  Повече информация относно GiftCard и условията за активиране и ползване може да бъде открита на адрес: https://www.giftcards.eu/bg/home

 

7.7. •     Наградата – комплект Кафемашина Nespresso “Latissima One Silky White”  и 222 броя Кутия Costa Coffee съвместими с Nespresso капсули:  Кафемашина Nespresso ще бъде предадена на печелившия участник в срок от 30 работни дни от датата на свързване и получаване на данни за доставка, но не по-късно от 30 дни след приключване на промоционалната активност. 222 броя Кутии Costa Coffee Неспресо капсули ще бъдат раздадени в рамките на 3 календарни години: по 74 броя кутии Costa Coffee Неспресо капсули на година. Като първата доставка от 74 броя кутии ще се състои при предаване на Кафемашина Nespresso, втора и трета доставка по 74 броя кутии ще бъдат осъществени на равен период от време – една година – считано от датата на получаване на първата доставка. В рамките на 2 седмици преди изпращането на доставка две и три, Организаторът или Партньорът ще се свържат с печелившия за уточнение на доставката и евентуални промени в подадените данни за доставка.

 

 

ЧАСТ 8. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ ЗА НАГРАДИ ОТ ТОЧКА 7.1.

 

8.1. Всеки потребител, който има отговаря на изискванията за право на участие съгласно част 4 и на останалите изисквания от тези правила, може да участва в Промоцията „Започни деня с една от 222 награди, започни деня с Costa Coffee”  за спечелване на някоя за изброените в част 7, точка 7.1. награди, при  условие че изпълни всички посочени по-долу условия, а именно:

 

8.1.1. Закупи Участващ продукт (посочени в част 6 по-горе), в периода на Промоцията, посочен в част 5.1 по-горе, с касова бележка, издадена съобразно българското законодателство, като в една касова бележка, закупените Участващи продукти следва да са на стойност минимум 10 лв;

 

8.1.2. Регистрира касова бележка по т. 8.1.1. с покупката си на адрес https://promo.bg.costacoffee.com/ в периода на Промоцията, посочен в част 5 по-горе, със следните данни:

 • Имена, телефонен номер и електронен (имейл) адрес, на които Партньорът и/или Организаторът да се свърже с участника; Тези данни ще бъдат използвани за цели, както следва: за участие в Промоцията и за идентифициране на участника при изпращането или предоставянето му на спечелена от него награда в промоцията, включително обявяване на сайта на имената на спечелилите и предоставяне на информацията на Партньора и куриер. Всички предоставени от участниците лични данни са защитени съгласно изискванията на ЗЗЛД и ОРЗД – за повече информация, моля вижте Част 15 от настоящите правила.
 • Снимка на уникална, нерегистрирана до момента в Промоцията касова бележка, от която да са видни датата и номера ѝ (датата на покупката на Участващ продукт следва да е в периода на Промоцията) и че отговаря на условията по т.8.1.1.; Касови бележки, от които не е ясен участващият продукт, а са с обозначение например “артикул 1”, “артикул 2” и т.н. няма да бъдат допускани за участие.
 • Номер на касовата бележка, чиято снимка е регистрирана съгласно посоченото по-горе;

 

Снимката на касовата бележка трябва да бъде във формат jpg, .jpeg или .png и в размер до 4,5 MB. Снимката трябва да бъде с видими в нея Участващи продукти, обект, дата, номер на касова бележка, QR код, и същата да е четима. Кодът на касовата бележка може да бъде регистриран само веднъж и дава право на едно участие. Регистрираният код трябва да съвпада с кода на касовата бележка, предоставена от участника при регистрацията.

Една и съща касова бележка (касова бележка с един и същ номер) може да бъде използвана само веднъж за регистрация за целите на настоящата Промоция, независимо от броя и вида Участващи продукти, които фигурират в нея и колко пъти е достигната минималната сума за участие;

 

С една уникална регистрация с една касова бележка може да се спечели само една награда.

 

8.1.3. За спечелване на някоя от наградите по т. 7.1., в периода на Промоцията, след всяка регистрация по точка 8.1.2, се появява онлайн скреч поле на платформата https://promo.bg.costacoffee.com/. Участникът следва да изтрие полето, за да разбере дали и какво печели. В случай че на изтритото скреч поле е отбелязано, че печели, там се изписва и наградата. Участникът получава и информативен имейл за това.

Важно! В рамките на 5 работни дни след това (получаването на информативния имейл за награда след изтриване на скреч полето), Пaртньорът или Организаторът извършват проверка дали е налице уникална и валидна регистрация, направена в съответствие с чл. 8.1.2. по-горе чрез която е спечелена съответната награда и дали са спазени настоящите правила за спечелване на наградата. В случай че проверката установи уникална и валидна регистрация и съответствие с тези правила, Партньорът или Организаторът изпращат, в срока по предходното изречение, на участника, на имейла посочен от него при регистрацията, потвърдителен имейл за спечелената награда.

В случай че потвърдителен имейл не е изпратен към участника в този срок, се счита, че регистрацията не отговаря на условие по тези правила и участникът губи правото си на награда.

 

В случай че спечелената награда е потвърдена с потвърдителен имейл, описан в предходния параграф, участникът следва да предостави на Партньора/ Организатора адрес и телефон/ данни за доставка, както и да направи други уточнения, ако са указани от Организатора или Партньора. В случай че участникът не направи това в срок до 5 работни дни от потвърдителния мейл по предходния параграф, се счита, че участникът се отказва от наградата и губи правото си да я получи.

Организаторът не носи отговорност, ако спечелил участник е пропуснал да забележи потвърдителния имейл за спечелена награда и/или по невнимание не е предоставил адрес и телефон/ уточнения и данни за доставка и/или е направил техническа (правописна) грешка при въвеждането им и по тази причина връзка с участника и/или доставка не е била възможна или не е бил намерен на посочения адрес и/или е пропуснал да отговори на потвърдителния мейл в срока по предходния параграф.

 

8.1.4. За уникална и валидна регистрация по смисъла на тази Промоция се счита всяка регистрация с коректно въведени данни по т.8.1.2. и с уникална, нерегистрирана до момента касова бележка, удостоверяваща покупката на Участващ продукт/и, отговарящи на условията по тези правила. С една касова бележка може да се участва в Промоцията само веднъж, независимо от броя или колко пъти е достигната минималната стойност за участие със закупените Участващи продукти, присъстващи в нея.

 

8.1.5. Забранено е използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят регистрации „автоматично” вместо участниците и други подобни злоупотреби, в това число създаване и сторниране на касови бележки от служители в търговски обекти, използване на „дупликати“ или „копие“ на касови бележки. 

 

8.1.6. Всеки участник, който се опита да наруши или наруши правилата на активността, ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора и наградата няма да се предоставя.

Нарушение включва и действия за:

а) използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в активността;

б) всяко друго действие, което променя механизма за участие в активността или увеличава шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите Правила.

в) използването на Касова бележка „Дубликат“ или „Копие“, или други терминологии, касаещи дупликирането на касовата бележка.

Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, като Организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на опит за нарушаване или реално нарушение на правилата на активността. Проверка за злоупотреба ще бъде извършвана по всяко време, включително след свързването със спечелилите, както и при доставка.

 

8.2. Всеки потребител може да участва с неограничен брой регистрации, в случай че всяка отделна негова регистрация е уникална и отговаря на тези Официалните правила на Промоцията.

 

ЧАСТ 9. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ ЗА НАГРАДА ОТ ТОЧКА 7.2 – ТОМБОЛА ЗА КАФЕМАШИНА NESPRESSO LATISSIMA ONE SILKY ONE И 222 БРОЯ КУТИИ COSTA COFFEE НЕСПРЕСО КАПСУЛИ

 

9.1. Участието за Награда от точка 7.2. на Промоцията е индивидуално и не е обвързано с покупка на продукти на Организатора.

 

9.2. Всеки потребител, който отговаря на условията по част 4 по-горе и който желае да участва и отговаря на останалите изискванията на настоящите Правила, е необходимо да се регистрира на https://promo.bg.costacoffee.com/ , в Периода на Промоцията по т. 5.2., като

 

 • Посочи трите си имена, телефон за контакт, имейл адрес (Тези данни ще бъдат използвани за цели, както следва: за участие в Промоцията и за идентифициране на участника при изпращането или предоставянето му на спечелена от него награда в промоцията, включително обявяване на сайта на имената на спечелилите и предоставяне на информацията на Партньора и куриер. Всички предоставени от участниците лични данни са защитени съгласно изискванията на ЗЗЛД и ОРЗД – за повече информация, моля вижте Част 15 от настоящите правила); и
 • Качи, в обозначеното за това поле, авторска снимка на чаша със своето Costa Coffee кафе.

 

9.3. Със споделянето на авторска снимка, Участникът декларира, че качената снимка е негова авторска и притежава всички необходими за заснемане и използване на снимките и изображенията в тях права и не засяга права на интелектуална собственост, защита на личните данни или каквито и да е други права на трети лица и дава изричното си съгласие това съдържание да бъде използвано от Организатора и Партньора, в това число да бъде преработено от последните, за създаването на колаж/албум със снимки. Този колаж/албум ще бъде публично достъпен и разпространен.

Участникът носи пълна отговорност в случай на претеции от трети страни и/или наложени санкции  за нарушение на приложимото законодателство и/или права на трети лица в резултат на заснемане и използване на снимките и изображенията на тях от Участника,  Органзатора и Партньора.

 

9.4. Тегленето на печелившия на наградата по т. 7.2. ще бъде на 15 ноември 2022 г. Печелившият участник се определя на произволен принцип чрез томбола, която ще се извърши автоматизирано от софтуер, като тегленето ще бъде записано. Името на победителя ще бъдат публикувано в сайта https://promo.bg.costacoffee.com/ не по-късно от 16.11.2022 г.

 

За да може Участникът да се включи в Томболата за награда по т. 7.2., качената от него снимка НЕ трябва да:

 • съдържа порнографско или нецензурно съдържание;
 • има присъствие на малолетни/непълнолетни лица;
 • уврежда права на трети лица, включително: авторски права, запазени марки, обществени и лични права или друго право на интелектуалната собственост;
 • рекламира/изобразява наркотици, тютюн, оръжия (да не се използва нито едно от посочените) или рекламират/ изобразяват опасни действия;
 • изобразява прекомерна или несъобразена консумация на алкохол;
 • рекламира/ изразява политически идеи или съобщения;
 • съдържа някаква лична информация за лице, което може да бъде разпознато (име, адрес, образ, глас, др.). Участниците са отговорни за всички последици от оповестяването на такава информация;
 • нарушава законите на страната или накърнява добрите нрави;
 • препраща към неприлични действия, сексуални и/или расистки намеци или инсинуации, обиден език, клевети или грубости, просташки изказвания, обиди на тема раса, пол, религия и религиозни вярвания, възраст, сексуални намеци;
 • съдържа насърчаване към омраза, война или нетърпимост към човечеството или животните;
 • бъде обект на чуждо авторско право;
 • се отнася до имена на марки, лого или търговски марки, освен тези на „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД; не трябва да вредят на марката или имиджа на „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД;
 • омаловажават „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД или лице, или група, участващи в Промоцията, или предават съобщения, които са несъвместими с добросъвестността на компанията „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД и/или публично обявените й политики.  .

 

ЧАСТ  10.  ПРОЦЕДУРА ЗА ОБЯВЯВАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

 

10.1. Наградите се предоставят на участници, отговарящи на и изпълнили условията на настоящите правила за участие в Промоцията, и които са получили потвърдителен имейл съгласно описаното по-горе и в срок са предоставили адрес и телефон/ данни за доставка/ и при изпълнение на останалите условия в тези правила.

 

10.2. Представител на Партньора ще се свърже с всеки от печелившите на предоставената от тях електронна поща или телефон след преминалата проверка (в рамките на 5 работни дни след изпращането на информативния имейл), с цел да информира участникът, че трябва да подаде данни за доставка на наградата , а участникът следва да подаде данните за доставка в срок до 7 дни, след като представител на Партньора се е свързал с него.  В случай че представител на Партньора или Организатора не е могъл да се свърже с печеливш и/или печелившят участник не предостави данни за доставка в посочения в предходното изречение срок, или предостави непълни или неточни такива, това ще се счита за отказ на печелившия за получаване на наградата, съответно такава не се предоставя.

 

10.3. За получаване на Награда от точка 7.2 – Организаторът ще се свърже със спечелилият участник за уточняване на детайлите по получаване на наградата в срок не по-късно от 16.11.2022 г

 

10.4. Наградите ще бъдат доставени по куриер в срок до 30 дни от изтегляне на печелившите, тяхното валидиране и свързване с тях, но не по- късно от 30 дни от края на промоционалната активност, при условие, че участникът е предоставил съответните данни в срок и е намерен на адрес.

 

10.6. Като условие за получаване на наградата, печелившият участник следва да удостовери самоличността и възрастта си с представяне за справка на лична карта. В случай че представител на куриера не е могъл да се свърже с печеливш и/или не може да го открие на адрес, за да му даде наградата/наградите, във всички случаи в срок до 7 дни от известяване от куриерската фирма, това ще се счита за отказ на печелившия за получаване на наградата, съответно такава не се предоставя.

 

Награда не се предоставя и в случай, че се установи, че получателят не е лицето, посочено в регистрацията или не отговаря на условие по тези правила.  Организаторът не е задължен да я предостави на друг участник, отговарящ на условията.

 

10.7. Приемайки награди с пазарна стойност над 100 лева без ДДС, печелившите се считат за уведомени, че по смисъла на чл.65, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗЗДФЛ) и всички свързани условия в същия закон Организаторът има задължението да декларира спечелената награда пред Национална агенция по приходите за съответния период.

В тази връзка при получаването на имейл за спечелена награда с пазарна стойност над 100 лева без ДДС, потребителят ще бъде помолен освен данните си за доставка, да предостави и информация за: Име и ЕГН.

В деня на реалното получаване на наградата, печелившият подписва протокол/декларация, съдържащ/а пълната информация относно самоличността му (три имена и ЕГН) и удостоверяващ/а, че наградата му е връчена от Организатора или представител на Организатора.

За да получи наградата, печелившият трябва заедно с протокола, да представи личната карта за сверяване на самоличността и възрастта си, като личната карта веднага му се връща. Тези данни ще бъдат използвани  само и единствено с цел, както следва: за идентифициране на спечелилия при изпращането или предоставянето на спечелената от него награда в кампанията и във връзка с това информация за спечелилите ще бъде представена на Партньора и на куриерската фирма, доставяща наградите, както и подаване на информация към съответните държавни органи за предоставената награда, когато е приложимо. Организаторът съхранява данните за срока, изискуем от българското законодателство.

 

10.8. Спечелилите са задължени да си сътрудничат с Организатора по всички въпроси, свързани с получаването на наградата и подписване на съответните документи в тази връзка. Ако спечелил не изпълни задълженията си, отнасящи се до това сътрудничество, и по този начин възпрепятства постигането на съгласие за приемането и доставянето на наградата, това се считат за обстоятелства, в които Организаторът не носи отговорност

 

10.9. До връчването на наградите, Организаторът си запазва правото да дисквалифицира участник, който не отговаря на условията и правилата, изложени в настоящия документ. Организаторът не носи отговорност, ако участникът не успее да предостави информация, която се изисква от него (участника). Организаторът си запазва правото да дисквалифицира, по всяко време, участници, които не спазват гореописаните правила и условия.

 

10.10. Организаторът не е длъжен да предостави неполучените награди на друг участник.

 

ЧАСТ 11. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

 

 • Организаторът на Промоцията и Партньорът не се задължават да водят кореспонденция за непечеливши претенции или по други подобни поводи.
 • Организаторът на Промоцията и Партньорът не се задължават да водят кореспонденция по повод претенции, породени от регистрация на касова бележка след изтичане срока на Промоцията или други подобни поводи.
 • Организаторът и Партньорът не носят отговорност за забавяне в доставката на награди, причинено от забавяне на доставчици на куриерски услуги.
 • Организаторът не носи отговорност за дефект на награда, както и за каквато и да била вреда, причинена от някоя от наградите, посочени в част 7. от официалните правила.
 • Организаторът няма да носи отговорност и не е длъжен да предостави награди, предявени извън посочените в тези правила срокове и количества.
 • Организаторът не носи отговорност за неполучени награди, поради непредоставен или предоставен грешен или непълен адрес, телефон или имейл за връзка от участника.

 

ЧАСТ 12. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

 

1) Организаторът има неотменимо право да прекрати Промоцията по всяко време, обявявайки това в настоящите Официални правила, в случай, че констатира злоупотреба или масово нарушаване на правилата, при възникване на форсмажорни обстоятелства или по други обективни причини. В случай на злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на Официалните правила от участник, Организаторът има право да го дисквалифицира. В тези случаи не се допуска връщане на закупен продукт и на участниците не се дължи компенсация.

2) При приключване на промоционалния период спрямо т.5.1. и 5.2.

 

ЧАСТ 13. СПОРОВЕ

 

Евентуално възникнали спорове между Организатора на промоцията и участници в нея се решават чрез преговори или в краен случай, при невъзможност да се постигне съгласие, чрез намесата на компетентните органи.

 

ЧАСТ 14.  СПОРОВЕ ВЪВ ВРЪЗКА КАСОВИТЕ БЕЛЕЖКИ

 1. Организаторът и Партньорът на Промоцията не отговарят и няма да бъдат привличани като страна по съдебни дела и спорове за собственост върху касови бележки.
 2. Споровете, свързани с правото на собственост върху касови бележки, не засягат и не опорочават предоставянето от Организатора на награда на участника, учaствал в Промоцията, спазвайки настоящите официални правила.

 

ЧАСТ 15. ПУБЛИЧНОСТ. ЛИЧНИ ДАННИ

 

15.1. С участието в тази Промоция участниците разбират, че настоящите Официални правила имат силата на сключен договор между всеки участник и Организатора  и приемат изцяло условията за участие в Промоцията,  правилата за определяне на печеливши, предоставяне на награди и други, описани по- горе. Във всеки един момент всеки Участник може да прекрати участието си в промоцията като се обади на цената на един градски разговор на телефона на потребителя на „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България” АД: 0800 12345, всеки работен ден от 08:00 до 17:00 часа, с което прекратява договора между него/нея и Организатора и сам заличива направените до момента номинации и цялата си активност в  сайта  https://promo.bg.costacoffee.com/ както и губи правото си да участва в промоцията и възможността да спечели. 

При неприемане на Официалните правила, Организаторът не може да предостави, описаните тук услуги/възможности/награди.

 

15.2. С участието в тази Промоция участниците декларират, че са информирани за правата си съгласно изискванията на Общия регламент  за защита на данните (ОРЗД/ GDPR), а именно:

 • Право да получите информация относно обработването на личните данни и копие от обработваните данни;
 • Право да изискате коригирането на неточни данни или допълване на непълни;
 • Право да изисквате изтриването на лични данни и, в случай че личните данни са били оповестени публично, на информацията към други администратори на лични данни относно искане за заличаване;
 • Право да се иска ограничаването на обработката на лични данни;
 • Право да получавате лични данни, отнасящи се до субекта на данните, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и да изисквате предаването на тези данни на друг администратор;
 • Право да възразите срещу обработката на данни, за да бъде тя спряна;
 • Право да оттеглите даденото съгласие по всяко време, за да спрете обработката на данни, което е основано на Вашето съгласие. Оттеглянето няма да засегне законосъобразността на обработката, основаваща се на съгласието преди оттеглянето;
 • Право да подадете жалба в надзорен орган, ако считате, че обработването на данни представлява нарушение на ОРЗД.

 

За повече информация относно защитата на личните данни  моля посетете https://bg.coca-colahellenic.com  и се запознайте с политиката за поверителност на ККХБКБ.

Също да се обърнете към Длъжностното лице по защита на данните на групата Кока- Кола Хеленик – Насос Стилианос.

 

15.3. При спечелване на награда, на печелившите е известно, че техните имена, адрес, телефон или други лични данни биха могли да бъдат използвани от Организатора в печатни издания и публикувани в интернет материали, в социални мрежи. В допълнение на предходното, печелившите  декларират, че им е известно, че във връзка с предоставянето на наградите, Организаторът или оторизирани от него лица да ги търсят  ще се свържат с тях на предоставен от тях телефон за контакт по време и във връзка с Промоцията, а също и в период от 1 година след края й.